5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
AVUKATLARIN  SESİ KESİLİRSE , HALKIN NEFESİ KESİLİR.

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü ,tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp ahirete intikal etmiş meslek büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.Geçtiğimiz hafta Hakkın rahmetine kavuşan Uşak Baro Başkanımız Av.Kazım KARGI’ya Allahtan rahmet diliyorum.Ailesinin ve Camiamızın başı sağolsun.

Yargının kurucu unsurlarından  olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden  Avukatlar , bir hak savunucusu ve talepçisi olarak ,demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşımaktadır. Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez.

Avukatlar ,halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma ,onur ve vakarın korunması ,çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir .Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması ,kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür .Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır.Bu bilinçle hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir.Avukatların ve Baroların sesi kesilirse, Halkımızın nefesi kesilir.

Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında   mesleki sorunlarımızda ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK  ve Adli Yardım uyarınca görevlendirilen meslektaşlarımızın ücreti süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir, Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır, Kamu Avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, Avukat Stajyerlerimize Hakim ve Savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir, Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ,  mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi  getirilmelidir , Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak , Avukatlık Hizmetlerinde alınan KDV %18 den aşağıya çekilmelidir, Avukatlara yeşil pasaport verilmeli, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır.Yapımı yaklaşık  beş yıldır geciken Adliye Sarayı inşaatına ivedi olarak başlanmalıdır.

Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar ‘’hukuk devleti ‘’başta olmak üzere ‘’hukukun üstünlüğü ‘’,’’insan hakları ‘’ve ‘’yargı bağımsızlığı ‘’yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren ‘’eksiksiz demokrasi ‘’ve ‘’adil yargılanma ‘’yanında ,’’tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını “amaçlamaktadır.Bu amacın , çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği ,katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği ,çağdaş ve ‘’eksiksiz bir demokraside ‘’gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle ,Demokrasinin ,İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri ,sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor,özlemini duyduğumuz hukukun ve mesleğimizin tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere sağlık ,esenlik ve başarılarla ve barış içerisinde hep birlikte ulaşabilmenin özlemiyle saygılar sunarım.05.04.2019

              AV .ENVER HAN

       MALATYA BARO BAŞKANI

Paylaş