HAYVAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

HAYVAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

4 EKİM  HAYVAN HAKLARINI KORUMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz, saygıdeğer meslektaşlarımız ve değerli basın mensuplarımız... Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugünün anlam ve önemine  binaen hayvan haklarının korunması hususunun hukuk ve toplumumuz bakımından ne denli önemli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.

Güçlülerin, güçsüzlere karşı merhametli ve koruyucu davranması ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğu gibi, yapılan son kanun değişiklikleri uyarınca da hayvan dostlarımız için kanun koyucu tarafından artık bir hukuki zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu amaçla hayvanlara eziyet, kötü muamele, işkence ve cinsel saldırı, tecavüz suçlarına hapis cezası getiren Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek hayvan dostlarımızın hakları kanuni güvence altına alınmıştır. Hayvanlar bu haliyle mal ve eşya kategorisinde olmaktan çıkarılarak nihayet canlı statüsüne getirilmiştir.

Hayvanların sevilmekten önce esasen saygı duyulmaya ihtiyacı vardır. Kendi istek ve taleplerini, maruz kaldıkları şiddeti konuşarak bildiremeyen dostlarımız adına ses olmak bizlerin en önemli sorumluluklarındandır.

İnsan zekasına karşı hiçbir gücü bulunmayan yer yüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı, adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştırmak zorundayız.

Bizler avukat ve en önemlisi vicdan sahibi birer birey olarak, hukuk nezdinde hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için çalışmalıyız.

Bu sebeple, daha adil bir devlet, kamu vicdanı ve toplum ahlakına saygılı bir hukuk düzeni oluşturmak hedefiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günününde  sessiz dostlarımız adına hayvan hastanesi talep ediyoruz. Çevre illerde olan, hayvan hastanesi Malatya’mızda maalesef bulunmamaktadır.  Basit tıbbi mudahaleler hayvan barınağında yapilabilmekteyken ağır durumda olanlar çevre illerdeki tam teşekküllü hastanelere nakledilmektedir. Bu haliyle ilimizin acilen tam teşekküllü bir hayvan hastanesine ihtiyacı vardır.

Yine hayvanlar doğal yaşam alanlarından alıkonularak hayvanat bahçelerine hapsedilmekte, burada türdeşlerinden ve doğal hayvansal içgüdülerinden uzaklaştırılmaktadır. Bu hususta hayvanlara yönelik bu ve benzeri tüm yanlış uygulamalara son verilerek esasen bir hayvan hapishanesine dönüştürülen hayvanat bahçelerine yönelik yeni düzenlemelerde getirilmelidir.

Yüzyıllar öncesinden beri hayvanların barınma , yemek, su gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak ve sağlık sorunlarını çözmek üzere vakıflar kurmuş bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak, kendi tarihimize uygun davranmaya ve yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızı  korumak için, yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Yerel yönetimlerimize bugüne dek hayvan haklarına yönelik çektikleri dikkat ve bu yönde yapmış oldukları  tüm çalışmaları için teşekkür ediyor,  hayvan hakları ile ilgili olarak  yapılacak  ve yapılması gereken her türlü girişim için tüm işbirliklerine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Teşekkür ederiz.

MALATYA BAROSU HAYVAN HAKLARINI KORUMA KOMİSYONU

 

Paylaş

Galeri