YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI BASIN AÇIKLAMASI
Yeni adli yılın ülkemize sağlık, adalet, barış  ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.Ülkemiz ve dünya olağanüstü bir dönemden geçmektedir.Yaşanan salgın hastalığın biran önce son bulmasını  dileriz. İçinde bulunduğumuz salgın  hastalık döneminde meslektaşlarımız ve yargı camiamız zor günlerden geçmektedir. Bu konuda savunma mesleğinin üzerinde yük olan KDV ivedi düşürülmelidir.Cmk ve Adli Yardım ücretleri ivedi olarak yükseltilmelidir. Kontrolsüz hukuk fakültesi açılmasına son verilmeli, kontenjanlar düşürülmelidir.                                      

Bağımsız ve tarafsız Yargı Hukuk Devleti ve Demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder.”

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş demokratik bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli bir görev yüklemektedir.

Barolarımız, Avukatın müvekkiline ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığının ve özerkliğinin koruyucusu, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının, hak arama özgürlüğünün teminatı ve savunucusu, Anayasamız uyarınca da Kamu kurumu niteliğinde ve Yargının kurucu unsuru olan bir Cumhuriyet kurumudur. Geçen yıl Malatya Adliyesinin  Hukuk Mahkemeleri tüm itirazlarımıza rağmen baraka misali bir binaya taşınmıştır.Geçen yılki  taşınma ile birlikte Malatya Adliyesi üç parçalı adliyeye dönüşmüştür.Bu fiziki koşullar ve bölünmüşlük adaletin tecellisini imkansız hale getirmiştir. Yeni Adliye Sarayı arsa tahsisi ve yer teslimi gerçekleştirilmiştir.Beklentimiz kısa sürede inşaatın bitirilmesidir.Zira mevcut Adliye Binamız adaletin sağlanmasına elverişli bir yer değildir.                                                                        

Yeni adli yılda hakim ve savcı atamalarında liyakatin ve adaletin egemen olmasını diliyoruz.                                                         Yeni Adli Yılda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Stratejisi Reform belgesinde taahhüt edilen yenilikler bir an önce meclis gündemine getirilip yasalaşmalıdır.

"Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınmasıdır. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği, her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Hukuk ilkelerinin dışında başka önceliklerin ve mensubiyetlerin yargıya hakim olması asla kabul edilemez. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır."

"Biz, avukatlar ve barolar olarak, bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır."

Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan meslektaşlarımıza, hakim ve savcılarımıza tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarı diliyorum.

                                               AV.ENVER HAN

                                       MALATYA BARO BAŞKANI

Paylaş

Galeri