Kurucu Av. Vahap BARIŞ

1929-1956

Av. Halil TORTUM

1960-1970

Av. Vedat APAYDIN

1970-1971

Av. Fahrettin AKSOY

1971-1972

Av. Turan FIRAT

1972-1980

Av. M. Hayrettin ABACI

1980-1985

Av. Tümer ÖNEN

1985-1990

Av. M. Yaşar EREN

1990-1994

Av. Hüseyin Cemal AKIN

1994-1998

Av. Niyazi Ergin GÖKÇE

1998-2002

Av. Mehmet GÖRGEÇ

2002-2008

Av. Selahattin SARIOĞLU

2008-2010

Av. Eyüp KUTLUBAY

2010-2014

Av. Enver HAN

2014-2021

Paylaş