DOĞU TÜRKİSTANDAKİ ÇİN ZULMÜNE KARŞI BAROLARIN ORTAK AÇIKLAMASI

...Devamını Oku

BAROLARDAN ORTAK İSRAİL AÇIKLAMASI

...Devamını Oku

VEFAT

...Devamını Oku

AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZ VE STAJYERLERİMİZ İÇİN

...Devamını Oku

ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Av.Abdurrahman Tutdere , İstanbul Milletvekilimiz Sayın Av. Turan Aydoğan , Hekimhan Belediye Başkanımız Sayın Turan Karadağ ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Baro Başkanlığımızı ziyaret etmiştir. ...Devamını Oku

ZİYARET

Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Osman Marasalı ve Yönetim Kurulu üyeleri Baromuzu ziyaret ederek Avukatlar Günümüzü kutlamışlardır. ...Devamını Oku

ZİYARET

Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve Meslektaşlarımız Baromuzu ziyaret ederek Avukatlar Günümüzü kutlamışlardır. ...Devamını Oku

ZİYARET

Deva Partisi İl Başkanımız Sayın Onur Güneş , Yeşilyurt İlçe Başkanımız Sayın Av. Mahmut Nurlan , Battalgazi İlçe Başkanımız Sayın Av. Göksel Atlı ve Deva Partisi Yönetim Kurulu üyeleri Baromuzu ziyaret ederek Avukatlar Günümüzü kutlamışlardır. ...Devamını Oku

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp ahirete intikal etmiş meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Meslektaşımız Av.Ersin Arslan’ın katledilmesini kınıyoruz ve lanetliyoruz , meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz . Avukat davanın tarafı değildir. Sadece vekilidir. Pandemi süreci meslektaşlarımız açısından büyük zorlukları beraberinde getirmiştir. Yaşınılan zorluklar nedeniyle yaşamını  yitiren  meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yargının kurucu unsurlarından  olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden  Avukatlar , bir hak savunucusu ve talepçisi olarak ,demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşımaktadır. Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez.

Avukatlar ,halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma ,onur ve vakarın korunması ,çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir .Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması ,kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür .Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır.Barolar geçen yıl içerisinde yaşanan çoklu baro yasa değişikliğine karşı mücadele etmiş ve anılan yasanın ölü doğmasını sağlamıştır.Halen çoklu Baroların kurulamayışı  baroların ve kıymetli meslektaşlarımızın haklı duruşunun bir neticesidir.Bu bilinçle hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir. Malatya Barosu olarak  İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kararına karşı Anayasaya aykırılık gerekçesiyle 22.03.2021 tarihinde Danıştay ‘da  yürütmenin durdurulması talepli   iptal dava açılmıştır. Malatya Barosu kadına , çocuğa ve insana şiddetin karşısında yer almaya devam edecektir. Kadın  hakları mücadelesinde kadınlarımızın hak ve  kazanımlarına her platformda destek olmakta kararlıyız.

Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında   mesleki sorunlarımızda ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK  ve Adli Yardım uyarınca görevlendirilen meslektaşlarımızın ücreti süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir, Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır, Kamu Avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, Avukat Stajyerlerimize Hakim ve Savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir, Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ,  mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi  getirilmelidir , Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak , Avukatlık Hizmetlerinde alınan KDV %18 den aşağıya çekilmelidir, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır.Yapımı  geciken Adliye Sarayı inşaatına ivedi olarak başlanmalıdır.

Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar ‘’hukuk devleti ‘’başta olmak üzere ‘’hukukun üstünlüğü ‘’,’’insan hakları ‘’ve ‘’yargı bağımsızlığı ‘’yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren ‘’eksiksiz demokrasi ‘’ve ‘’adil yargılanma ‘’yanında ,’’tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını “amaçlamaktadır.Bu amacın , çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği ,katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği ,çağdaş ve ‘’eksiksiz bir demokraside ‘’gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle , Demokrasinin , İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri ,sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor,özlemini duyduğumuz hukukun ve mesleğimizin tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere sağlık ,esenlik ve başarılarla ve barış içerisinde hep birlikte ulaşabilmenin özlemiyle saygılar sunarım.

          AV .ENVER HAN MALATYA BARO BAŞKANI

...Devamını Oku

MALATYA BAROMUZ , MESLEKTAŞIMIZ AV.ERSİN ARSLAN'IN SİLAHLI SALDIRI SONUCU KATLEDİLMESİNİ BASIN AÇIKLAMASIYLA PROTESTO ETTİ

DAHA NE KADAR ÖLECEĞİZ!

BASIN AÇIKLAMASI

Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim “hukukun üstünlüğü” diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korun(a)mamıza tanık olduğunuz avukatlarız. ...Devamını Oku

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 106. YIL DÖNÜMÜ

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR; BAŞTA CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI OLMAK ÜZERE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ VE KAHRAMAN GAZİLERİMİZİ RAHMET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ. ...Devamını Oku

VEFAT

MESLEKTAŞIMIZ AV.BEKİR DUR VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA VE CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. ...Devamını Oku

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart; ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, emeğin sömürüsünün

ve ayrımcılığın sonlandırılması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür,

ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttikleri MÜCADELE VE

DAYANIŞMA GÜNÜDÜR. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin

mücadelesidir.

Fırsat eşitliğinin sağlanmaması nedeniyle kadınlarımız eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanamamakta; yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadırlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete neden olmaktadır.

Ülkemizde kadın cinayetlerinin önlenememesini, tam tersi artarak devam etmesini endişeyle izliyoruz. Kadına

yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarının nedeni yasaların ve cezaların yetersizliği değildir. Kadını eşit ve

özgür bir birey olarak görmeyen zihniyetin beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve siyasal ortamın sorgulanması

yapılmadan, ortadan kaldırılmadan kadının insan haklarının ihlallerinin önlenmesi mümkün değildir. Bu

nedenle ülkemizde, aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğine neden

olacak politikaların sonlandırılması gerekmektedir.

Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin

bir parçası olarak gören, özgür birey olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış değiştirilmelidir.

Kadının eşit ve özgür birey olmasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi hiçbir tarihsel, kültürel ve

dinsel gerekçelerle engellenmemelidir. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit olarak yer almasını

sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları samimiyetle uygulanmalıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca

cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Demokratik, laik ve sosyal bir

hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli

ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir.

Kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan

vazgeçilmelidir. İstanbul Sözleşmesinin eksiksiz olarak uygulanması sağlanmalıdır.

Hak savunucusu olarak bizler; uzun mücadeleler sonucunda elde edinilmiş Kadın Hakları kazanımlarından

vazgeçilmesine yönelik her türlü girişime karşı, kadının insan hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir

inanç ve dayanışmayla sürdürme kararlılığındayız.

Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu(TÜBAKKOM) üyesi avukatlar olarak; Cumhuriyet Devrimleri ve Kadın

Mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından kayba neden olacak her türlü zihniyetin,

söylemin, girişimin karşısında olacağımızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir

birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın, özgürlüğün, demokrasinin sağlandığı

bir Türkiye ve Dünya için; kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyetimize

bağlılıkla, mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.

...Devamını Oku

MUTLU YILLAR

Yaşamın olduğu yerde umut hep vardır. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey sağlıklı günlere ulaşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak ve güçlendirmektir. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan mektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temenni ediyorum.
2021 yılı öyle bir yıl olsun ki 2020  yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. Yeni yılın; sağlık, huzur, mutluluk dolu; barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum. Malatya Barosu olarak; yeni yılda da adaletin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu duygularla  kıymetli meslektaşlarımızın ve  aziz vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
        Av.Enver HAN
MALATYA  BARO BAŞKANI
...Devamını Oku

ZİYARET

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANIMIZ SAYIN PROF.DR. BÜNYAMİN AKDEMİR VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ BAROMUZU ZİYARET ETMİŞLERDİR. ...Devamını Oku

İSMET İNÖNÜ'YÜ ANMA

MALATYA MİLLETVEKİLİMİZ , 2. CUMHURBAŞKANIMIZ, İNÖNÜ MEYDAN MUHAREBELERİNİN EŞSİZ KOMUTANI HEMŞEHRİMİZ İSMET İNÖNÜ' YÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA VE RAHMETLE ANDIK. ...Devamını Oku

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

TÜBAKKOM
25 KASIM ‘’ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’’
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
 
KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİR İNSAN HAKKI İHLALİDİR.
 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ENGELLER, KORUR ve YAŞATIR.
 
 
Dünyanın her yerinde kadınlar ne yazık ki psikolojik, ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel ve yaşamsal saldırıya maruz kalmaktadır. O nedenle bugün her yerde kadınlar tarafından; yaşamın her alanında karşılaştıkları sömürüye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ev içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı çıkarak, dayanışma ve mücadele ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele çağrısı yapmakta, ilgili kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmakta, yasaların değişmesi veya uygulanması için çağrı yapılmaktadır.
 
Yasal mevzuatımızdaki tüm değişiklik ve düzenlemelere rağmen; ülkemizde kadına yönelik şiddetin giderek artış göstermesini endişeyle gözlemlemekteyiz. Kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddete maruz kalmakta; bunun yanında en temel İnsan Haklarından YAŞAM hakları vahşice ihlal edilmektedir.
 
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın varlığı önemli olmasına rağmen, daha da önemli olan husus ise mevcut yasaların ve uluslararası mevzuatın tam olarak, tutarlılıkla uygulanmasıdır.
 
Maalesef ülkemizdeki yasal düzenlemeler uygulamalara yansımamakta; siyasilerin, Üniversitelerin, Diyanet İşleri Başkanlığının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yaptığı açıklamalarla kadınların yasalarla elde ettiği kazanımların uygulanabilirliği ortadan kaldırılmaktadır.
 
Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı Yasa ve ilgili Uluslararası Sözleşmelerle güvence altına alınan Kadın Hakları kazanımlarını hukuken ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağının kamuoyu nezdinde sürekli gündemde tutulması, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eğitim derslerinin müfredatlarından çıkartılması gibi nedenlerle kadın mücadelesi olumsuz etkilenmekte ve bu durum kadının insan haklarının ihlaline yol açmaktadır.
 
​Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için temel öğe, mevcut toplumsal zihniyetin değiştirilmesidir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında, bu mücadelenin toplumsal düzeyde, genele yayılarak etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Ancak pratikte devletin, zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturmadığı gibi tam tersi kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik talepler karşısında etkisiz kaldığını görmekteyiz.
​Bu anlamda Devletin görevi yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle tanınan ve korunan kadın haklarına ilişkin etkin politika oluşturmak ve yasaların eksiksiz uygulanmasını sağlamaktır. Bu nedenle, kadına karşı şiddetin önlenmesi için Devletimizin yasaların uygulanması hususunda taviz vermemesi, Türk Medeni Kanun’u, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa ‘da güvence altına alınan hakların tüm kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz uygulanması, Aile Hukuku ve kadına karşı şiddet alanında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda herhangi bir yasal değişiklik yapılmaması öncelikli talebimizdir.
 
​Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü’nde,  her gün olduğu gibi, kadınların Cumhuriyet’le, Anayasa’mız, yasalarımız ve Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
 
 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KADIN HUKUKU KOMİSYONU
...Devamını Oku

VEFAT

MESLEK BÜYÜĞÜMÜZ, MALATYA ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANIMIZ AV.E.SEYHAN SEMERCİOĞLU VEFAT ETMİŞTİR. ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET OLSUN. AİLESİNE VE CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. ...Devamını Oku

DEMİR ALİ'NİN SANA İHTİYACI VAR

...Devamını Oku

İZMİR´DE YAŞANAN DEPREM SEBEBİYLE MESLEKTAŞLARIMIZIN ACİL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İÇİN İZMİR BAROSU TARAFINDAN NAKDİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR.

...Devamını Oku

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

...Devamını Oku

MALATYA BAROSU GENEL KURULU ERTELENMİŞTİR

...Devamını Oku

Alternate Text