5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp ahirete intikal etmiş meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Meslektaşımız Av.Ersin Arslan’ın katledilmesini kınıyoruz ve lanetliyoruz , meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz . Avukat davanın tarafı değildir. Sadece vekilidir. Pandemi süreci meslektaşlarımız açısından büyük zorlukları beraberinde getirmiştir. Yaşınılan zorluklar nedeniyle yaşamını  yitiren  meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yargının kurucu unsurlarından  olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden  Avukatlar , bir hak savunucusu ve talepçisi olarak ,demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşımaktadır. Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez.

Avukatlar ,halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma ,onur ve vakarın korunması ,çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir .Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması ,kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür .Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır.Barolar geçen yıl içerisinde yaşanan çoklu baro yasa değişikliğine karşı mücadele etmiş ve anılan yasanın ölü doğmasını sağlamıştır.Halen çoklu Baroların kurulamayışı  baroların ve kıymetli meslektaşlarımızın haklı duruşunun bir neticesidir.Bu bilinçle hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir. Malatya Barosu olarak  İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kararına karşı Anayasaya aykırılık gerekçesiyle 22.03.2021 tarihinde Danıştay ‘da  yürütmenin durdurulması talepli   iptal dava açılmıştır. Malatya Barosu kadına , çocuğa ve insana şiddetin karşısında yer almaya devam edecektir. Kadın  hakları mücadelesinde kadınlarımızın hak ve  kazanımlarına her platformda destek olmakta kararlıyız.

Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında   mesleki sorunlarımızda ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK  ve Adli Yardım uyarınca görevlendirilen meslektaşlarımızın ücreti süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir, Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır, Kamu Avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, Avukat Stajyerlerimize Hakim ve Savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir, Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ,  mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi  getirilmelidir , Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak , Avukatlık Hizmetlerinde alınan KDV %18 den aşağıya çekilmelidir, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır.Yapımı  geciken Adliye Sarayı inşaatına ivedi olarak başlanmalıdır.

Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar ‘’hukuk devleti ‘’başta olmak üzere ‘’hukukun üstünlüğü ‘’,’’insan hakları ‘’ve ‘’yargı bağımsızlığı ‘’yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren ‘’eksiksiz demokrasi ‘’ve ‘’adil yargılanma ‘’yanında ,’’tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını “amaçlamaktadır.Bu amacın , çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği ,katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği ,çağdaş ve ‘’eksiksiz bir demokraside ‘’gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle , Demokrasinin , İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri ,sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor,özlemini duyduğumuz hukukun ve mesleğimizin tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere sağlık ,esenlik ve başarılarla ve barış içerisinde hep birlikte ulaşabilmenin özlemiyle saygılar sunarım.

 AV .ENVER HAN MALATYA BARO BAŞKANI

Paylaş

Galeri