OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

OLAĞAN GENEL KURUL  DUYURUSU

MALATYA BAROSU 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI’NIN 84. MADDESİ UYARINCA AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE, ADLİYE BİNASI KARŞISI HALFETTİN MAH. ASLANTEPE CAD. KORU SK. NO:6 ADRESİNDEKİ MALATYA BAROSU SOSYAL TESİSLERİ TOPLANTI SALONUNDA 10 EKİM 2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA TOPLANACAKTIR.
GEREKLİ ÇOĞUNLUĞUN OLUŞMAMASI HALİNDE; 17-18-EKİM 2020 TARİHİNDE AYNI GÜNDEM'LE, AYNI YERDE VE AYNI SAATTE YAPILACAKTIR.
BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR. 14.09.2020
Tarih : 14.09.2020
Sayı  : 2020/221
SayınMeslektaşım,
Malatya Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurul, 1136 s. Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince 736 mevcudun yarıdan bir fazlasını oluşturan 369 üyenin katılmasıyla 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat:10:00'da MALATYA BAROSU SOSYAL TESİSLERİ toplantı Salonu'nda toplanacak ve 11Ekim 2020 Pazar günü Saat:09:00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.

10 Ekim 2020 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı maddenin 2.fıkrası gereğince toplantı mevcudun% 10'unu oluşturan 74 üyenin katılmasıyla 17 Ekim 2020 Cumartesi günü, seçimler ise 18 Ekim 2020 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla.

                                                                                                  Av.EnverHAN
                                                                                                   Baro Başkanı
BİRİNCİ  GÜN: saat 10:00 :
1- Yoklama.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Genel Kurul Başkanlık divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman üye, Divana imza yetkisinin verilmesi.)
4- Baro Başkanının açış konuşması.
5- Baro Yönetim Kurulu’nun 2018 – 2020 yılları çalışma raporu, bilanço gelir-giderleri ile denetleme kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
6- 2018 – 2020 yılları çalışmalarından dolayı Baro Yönetim Kurulu ve Baro Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası.
7- 2020–2022 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8- 2020–2022 yılları (yıllık, giriş, Avukatlık ortaklığı, nakil ve bağış) ödentilerinin tespiti.
9- Malatya Barosu Yönetim Kurulunun 28.08.2020 tarih, 2020/221 sayılı Kararı ile Ölüm, Ağır Hastalık ve zaruret hallerinde yardımlaşma için öngörülen baro mensuplarının tamamının zorunlu üyelik esasına dayalı Malatya Barosu Yardımlaşma Sandığı oluşturulması, ödenti dönemi ve miktarlarının belirlenmesi, bu konuda yönetmelik ile kuruluş ve yardımlaşma esaslarını belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
10- Malatya Barosu Yönetim Kurulunun 28.08.2020 tarih, 2020/221 sayılı Kararı ile herhangi bir nedenle acil ve zorunlu hale düşmüş meslektaş ya da personellerimize uygun bulunması halinde Baro Hesabından nakdi ve ayni yardım yapılması için 2020-2022 baro bütçesinde 300.000,00TL bedelle Sosyal Yardım Fonu oluşturulmasına ve harcamalar yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
11- Pandemi sürecinde büroların kapalı olması, meslektaşların iş alamaması, ekonomik olarak sıkıntıya girmiş olmaları nedeniyle acil ve zorunlu ihtiyaçları doğmuştur.Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu nakti ödemeler baro bütçesinden Yönetim Kurulu Kararı ile ihtiyaç duyulduğunda karşılanacaktır.Yapılan bu harcamaların Genel Kurul Kararı ile ibrası,
12- Baro organları ve TBB Delege adaylarının saptanması,
13- Başkan adaylarının konuşması,
14- Dilek, temenni ve öneriler.
İKİNCİ GÜN: 09:00-17:00 saatleri arası SEÇİMLER : 
1. Baro Başkanı Seçimi. (10 yıl kıdemli avukatlar arasından).
2. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi. (10 asil 10 yedek - 5 yıl kıdemli avukatlar arasından).
3. Denetleme Kurulu Üyeleri Seçimi. (3 asil, 3 yedek - 5 yıl kıdemli avukatlar arasından).
4. Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi. (5 asil, 3 yedek - 5 yıl kıdemli avukatlar arasından).
5. Türkiye Barolar Birliği Delegeleri Seçimi. (3 asil, 3 yedek - 10 yıl kıdemli avukatlar arasından).

MALATYA BAROSU 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI’NIN 84. MADDESİ UYARINCA AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE, ADLİYE BİNASI KARŞISI HALFETTİN MAH. ASLANTEPE CAD. KORU SK. NO:6 ADRESİNDEKİ MALATYA BAROSU SOSYAL TESİSLERİ TOPLANTI SALONUNDA. 17 EKİM 2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA TOPLANACAKTIR.
             
BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR. 14.09.2020
Tarih : 14.09.2020
Sayı  : 2020/221
SayınMeslektaşım,
Malatya Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurul, 1136 s. Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince  17 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da MALATYA BAROSU SOSYAL TESİSLERİ toplantı Salonu’nda toplanacak ve 18 Ekim 2020 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla.

                                                                                                  Av.EnverHAN
                                                                                                   Baro Başkanı
BİRİNCİ  GÜN: saat 10:00 :
1- Yoklama.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Genel Kurul Başkanlık divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman üye, Divana imza yetkisinin verilmesi.)
4- Baro Başkanının açış konuşması.
5- Baro Yönetim Kurulu’nun 2018 – 2020 yılları çalışma raporu, bilanço gelir-giderleri ile denetleme kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
6- 2018 – 2020 yılları çalışmalarından dolayı Baro Yönetim Kurulu ve Baro Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası.
7- 2020–2022 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8- 2020–2022 yılları (yıllık, giriş, Avukatlık ortaklığı, nakil ve bağış) ödentilerinin tespiti.
9- Malatya Barosu Yönetim Kurulunun 28.08.2020 tarih, 2020/221 sayılı Kararı ile Ölüm, Ağır Hastalık ve zaruret hallerinde yardımlaşma için öngörülen baro mensuplarının tamamının zorunlu üyelik esasına dayalı Malatya Barosu Yardımlaşma Sandığı oluşturulması, ödenti dönemi ve miktarlarının belirlenmesi, bu konuda yönetmelik ile kuruluş ve yardımlaşma esaslarını belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
10- Malatya Barosu Yönetim Kurulunun 28.08.2020 tarih, 2020/221 sayılı Kararı ile herhangi bir nedenle acil ve zorunlu hale düşmüş meslektaş ya da personellerimize uygun bulunması halinde Baro Hesabından nakdi ve ayni yardım yapılması için 2020-2022 baro bütçesinde 300.000,00TL bedelle Sosyal Yardım Fonu oluşturulmasına ve harcamalar yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
11- Pandemi sürecinde büroların kapalı olması, meslektaşların iş alamaması, ekonomik olarak sıkıntıya girmiş olmaları nedeniyle acil ve zorunlu ihtiyaçları doğmuştur.Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu nakti ödemeler baro bütçesinden Yönetim Kurulu Kararı ile ihtiyaç duyulduğunda karşılanacaktır.Yapılan bu harcamaların Genel Kurul Kararı ile ibrası,
12- Baro organları ve TBB Delege adaylarının saptanması,
13- Başkan adaylarının konuşması,
14- Dilek, temenni ve öneriler.
İKİNCİ GÜN: 09:00-17:00 saatleri arası SEÇİMLER : 
1. Baro Başkanı Seçimi. (10 yıl kıdemli avukatlar arasından).
2. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi. (10 asil 10 yedek - 5 yıl kıdemli avukatlar arasından).
3. Denetleme Kurulu Üyeleri Seçimi. (3 asil, 3 yedek - 5 yıl kıdemli avukatlar arasından).
4. Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi. (5 asil, 3 yedek - 5 yıl kıdemli avukatlar arasından).
5. Türkiye Barolar Birliği Delegeleri Seçimi. (3 asil, 3 yedek - 10 yıl kıdemli avukatlar arasından).

Paylaş