Yargı Sürelerinin Durdurulmasına İlişkin Yasal Düzenleme