TBB 2023/75 SAYILI DUYURUSU

TBB 2023/75 SAYILI DUYURUSU

Ankara, 18.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/75

Konu: Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın ilgili maddelerinin değişikliği önerisi hakkında.

Bilindiği üzere; Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin günümüz ihtiyaçlarına yeterli cevabı vermediği dikkate alınarak günümüz koşulları ile gelinen sosyal ve teknolojik aşamalar da gözetilmek suretiyle avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip çıkma ihtiyacının artması ve yürürlükteki mevzuatın uygulanması olanağının artırılması amacıyla, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Yönetmelik’e ilişkin değişiklik taslağı hazırlanmasını sağlamak üzere Reklam Yasağı Komisyonu kurma kararı almıştır. Konuyla ilgili uzmanlardan oluşan Komisyon, yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağını hazırlamıştır.

Sözü edilen taslak metin, 23 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen 52. Baro Başkanları toplantısında Baro Başkanlarının değerlendirmelerine sunulmuş olup, Yönetmelik Değişikliği’nin 02-03 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan Birliğimiz 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında son hali verilmek üzere gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nda, Reklam Yasağı Yönetmeliği’yle ilgili kısımların ele alınarak paralel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 7., 8., 9. ve 12. maddeleri gözden geçirilmiş; 9. maddede değişiklik yapmaya gerek olmadığı değerlendirilmiş, diğer maddeler yönünden bir taslak hazırlanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği değişiklik taslağı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişiklik taslağına ilişkin karşılaştırma cetvelleri ve gerekçe metinlerinin bir örneği ekte sunulmaktadır. 02-03 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan Birliğimiz 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hazırlık çalışmalarınızda esas alınması için bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

1-Yönetmelik Değişikliği Taslağı ve Gerekçe metni

2-Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Taslağı ve Gerekçe metni

Paylaş